Tıbbi sözlük A

Tıbbi sözlük A

Yemek borusu

Yemek borusu. Yutak ile mideyi birbirine bağlayan boru.

Ekzoftalmi

Göz küresinin çıkıntısı.

Bala’m

Öksürük.

Elektrokonvülsif terapi

Elektrik şoku. Psikiyatride beyinden elektrik akımı akışını kullanan bir terapi şekli.

Akciğer amfizemi

Akciğer baloncuklarının (alveoller) duvarlarının bozulmasıyla ilişkili olarak hava yollarının kalıcı olarak genişlemesi.

Ergometri

Dolaşım ve solunum sistemlerinin fiziksel yük testleri. Yük, çoğunlukla bir taşıma bandı üzerinde yürüyerek veya sabit bir bisiklete binerek gerçekleştirilir.

Eeritrositler

Kırmızı kan hücreleri. Kemik iliğinde üretilirler ve oksijen ve karbondioksitin taşınmasına hizmet ederler.

Estrojen

Kadın seks hormonu. Yumurtalıklar tarafından daha büyük miktarlarda ve adrenal korteks hücreleri tarafından daha küçük miktarlarda üretilir.

Etiyopatojenik

Patolojik bir sürecin (hastalık) gelişiminin nedeni ve mekanizması.

Etiyoloji

hastalığın nedeni

EEG

Kafaya yerleştirilen elektrotlar yardımıyla beynin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi.

Elektroensefalografi

Kafaya yerleştirilen elektrotlar yardımıyla beynin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi.

Enzim

Kimyasal süreçleri uyaran bir madde.

Epileptik odak

Beynin kimyasal süreçleri uyaran bölgesi.

Epileptik sendrom

Genellikle yaşa bağlı olarak hastalığın tablosunu oluşturan farklı semptom grupları (epilepsilerin %80’i çocuklarda görülür).

Temporal lob epilepsisi

Nöbetlerin temporal lobdan kaynaklandığı epilepsi. Çoğu zaman karmaşık kısmi nöbetler.

Ödem

Ödem – vücuttaki hücreler arası boşlukta aşırı miktarda sıvı bulunması

Ekstrasistolik

Temel ritminin bozulmasına neden olan kalbin bir kısmının veya tamamının erken kasılması

Emboli

Kan pıhtılarının, yağ damlacıklarının, havanın, amniyotik sıvının veya yabancı cisimlerin bir dolaşım yerinden diğerine geçerek bir atardamarın tıkanması ve içindeki kan akışının kesilmesi durumu.

Ensefalit

Beyin iltihabı

Endoskopi

Ağırlıklı olarak teşhis amaçlı, içi boş organları tek tek inceleme yöntemi

Enürezis

Olgun bir çocuğun veya yetişkinin iradesinin etkisi olmadan idrara çıkması

Epidemi

Belirli bir bölgedeki popülasyonda kısa bir süre içinde bir hastalığın görülme sıklığındaki ani artış

Epigastrik

Karın boşluğunun üst ve orta kısmının alanı

Epistalar

Burun kanaması

Evrim

Canlıların daha basitten daha karmaşığa doğru aşamalı gelişimi

Ensefalopati

Çeşitli zararlı maddeler beyinde enflamatuar olmayan değişikliklere ve merkezi sinir sistemi tarafında semptomlara neden olabilir. Ensefalopati travmatik, diyabetik, metabolik olabilir…

Endokrin

Böcek ilaçlarından doğum kontrol haplarına kadar hormonal dengeyi etkileyen herhangi bir dış kimyasal madde.

Elektromiyografi

Elektromiyografi (kısaca EMG), istirahat, gönüllü aktivite ve elektriksel stimülasyon sırasında iskelet kaslarının hücre dışı aktivitesini ölçen bir elektrodiagnostik tekniktir. Genellikle elektronörografi ile birleştirilir.

Elektromiyonörografi

Elektromyonörografi (kısaca EMNG), sinir ve kas hastalıklarının teşhisinde kullanılan elektrodiagnostik bir testtir. Arama, iğne veya yüzey elektrotları ve sinyalleri yükseltmek, iletmek ve kaydetmek için cihazlar kullanılarak yapılır.

Elektronörografi

Elektronörografi (kısaca ENG), omurilik sinir kökleri veya periferik sinirlerdeki hastalıkların ve hasarların yanı sıra nöromüsküler kavşaktaki hasarların teşhisinde kullanılan elektrodiagnostik bir yöntemdir.

EMG

Elektromiyografinin kısaltması.

EMNG

Elektromyonörografinin kısaltması.

TR

Electroneurography’nin kısaltması.

Endoskop

Bir ayna sistemine sahip elastik veya sert bir tüpten oluşan ve genellikle uyarlanmış bir terapötik alet (örneğin bir cerrahi bıçak) kullanma olanağına sahip olan, vücut boşluğunun muayenesi (ve/veya terapötik prosedür) için bir alet.

Enteropatskiy artrit

Ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi bazı iltihaplı bağırsak hastalıkları ile ortaya çıkan eklem iltihabı. Vücuttaki herhangi bir eklem etkilenebilir.
Omurga ve sakrumun birleştiği yerdeki sakroiliak eklemler sıklıkla etkilenir. Eklem değişiklikleri, HLA B 27 doku uyumlu antijene sahip hastalarda daha sık görülür.
Eklemlerdeki enflamatuar değişiklikler çoğunlukla geçici niteliktedir ve eklemlerde kalıcı deformasyonlar bırakmazlar (aşındırıcı değildirler).
İstirahat, antiinflamatuar steroidal olmayan ilaçlarla (örneğin diklofenak, ibuprofen, indometasin ve benzerleri) tedavi edilirler.
Bağırsak hastalığı, gastroenterolojide yaygın olan prensiplere (sülfasalazin, glukokortikoidler, azatiyoprin, bitkisel ilaçlar) göre tedavi edilir.
Altta yatan bağırsak hastalığını tedavi ederek eklem iltihabını yatıştırır. Enteropatik artrit, reaktif artritin bir formu olarak kabul edilebilir.

Eozinofilik fasiit

Sistemik skleroz (lat. skleroz sistemik) olarak bilinen hastalığın nadir biçimlerinden biri. Hastanın muayenesinde ön kol veya alt bacakta kalınlaşma ve sertleşmenin yanı sıra şişlik saptanır.
Kan sayımında alışılmadık derecede fazla sayıda eozinofilik lökosit gözlenir.
Hastalığa uzun süre aşırı fiziksel aktivitenin neden olabileceğine inanılmaktadır.
Glukokortikoid tedavisi genellikle çok etkilidir, bu nedenle cilt ve kaslardaki değişiklikler hızla kaybolur ve kan sayımındaki anormallikler normale döner.

Epifiz

Uzun kemiğin eklem yüzeyinin üzerinde bulunduğu uzatılmış uç kısmı.

Epifizioliza

Epifizin kemiğin geri kalanından ayrılması.

Erozyon

Romatoid artrit gibi bazı iltihaplı romatizmal hastalıklarda eklem yüzeylerinin yüzeyinde meydana gelen doku yüzeyinin veya bazı yapıların tahribatı. Erozyon kelimesinin eş anlamlısı usuradır.

Eritema kronika migrans

Borrelia burgdorferi adlı bir bakteri ile enfekte olan bir kene ısırığından sonra enfeksiyonun deri bulgusu.
Enfekte bir kenenin ısırmasından yaklaşık on gün sonra, ısırık yerinde kırmızı bir şişlik gelişir.
Döküntü, orta kısım soluklaşırken parlak kırmızı kenarlık yayılacak şekilde yavaş yavaş yayılır.
Genellikle, değişikliğin merkezinde bir kene ısırma izi bulunabilir. Cilt değişikliği ile birlikte, genellikle yüksek bir sıcaklık gelişir ve cilt değiştikten sonra eklem iltihabı da ortaya çıkabilir.
Bir Borrelia enfeksiyonu kanıtlandıktan sonra ECM, bu bulaşıcı hastalığın diğer belirtileri gibi tedavi edilir, yani antibiyotikler. Tedavi etkilidir ve hastalığın geç komplikasyonlarını önler

Eritema nodozum

Klinik muayene sırasında kolayca tanınan bir cilt değişikliği.
Tipik bir değişiklik, cildin ağrılı, oval şekilli, kırmızı bir kalınlaşmasıdır. Şişlik, çevredeki etkilenmemiş deriden daha sıcaktır ve dokunulduğunda aşırı derecede ağrılıdır.
Değişiklikler genellikle bacaklarda ve alt bacaklarda üst bacaklardan daha sık görülür. Eritema nodosa, bir enfeksiyon sırasında veya sonrasında ortaya çıkan deri altı dokusunda (pannikülit) bir iltihaplanma türüdür.
En sık olarak streptokok iltihabından (anjina), enfeksiyöz ishalden sonra, tüberkülozla veya hepatit sırasında gelişir.
 Ayrıca sistemik otoimmün ve inflamatuar romatizmal hastalıklar, inflamatuar barsak hastalıkları, lenfomalar ile de ortaya çıkabilir.
Eritema nodoza, bazı ilaçların (örneğin hormonal kontraseptifler) yan etkisi olarak tanımlanır.
Teşhisin kendisinin yapılması nispeten kolaydır. Hastada tanısal inceleme sırasında hastalığa neden olan provokatif faktörü tanımak önemlidir.
Ne yazık ki, çok sayıda hastada neden keşfedilmemiştir.
Tedavi, akut fazda tam dinlenme ve non-steroidal anti-inflamatuar ilaçların kullanımından oluşur. Hastalığın şiddetli formlarında glukokortikoidler de kullanılır. Nüksler nispeten yaygındır.

ESR

İngilizce kısaltması. eritrosit sedimantasyon hızı – eritrosit sedimantasyon hızı (bkz.).

Etanersept

Bazı iltihaplı romatizmal hastalıkların (romatoid ve psoriatik artrit, ankilozan spondilit, jüvenil kronik artrit) tedavisinde kullanılan biyolojik ilaç.
 Söz konusu sitokinin hedef hücre yüzeyine bağlanmasını engelleyerek etkisini engelleyen TNF-α için çözünür bir reseptör molekülüdür.
İlaç, haftada bir kez deri altı enjeksiyonlarla ayaktan tedavi bazında uygulanır.
ÖNEMLİ NOT: Hastalıkların tanımları, yalnızca genel nüfusa yönelik bilgilendirme ve sağlık eğitimi amaçlıdır ve hiçbir şekilde tıbbi teşhisin yerine geçmez. Sağlığınızla ilgili ek bilgiler için doktorunuza başvurun.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.