Şartlar ve koşullar

Şartlar ve Koşullar en son 1 Temmuz 2024 tarihinde güncellendi

1. Giriş

Bu Şartlar ve koşullar bu web sitesi ve ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili işlemler için geçerlidir. Bizimle olan ilişkinizle veya bizden aldığınız herhangi bir ürün veya hizmetle ilgili ek sözleşmelere bağlı olabilirsiniz. Ek sözleşmelerin herhangi bir hükmü bu Şartların herhangi bir hükmüyle çelişirse, bu ek sözleşmelerin hükümleri geçerli olacak ve geçerli olacaktır.

2. Bağlayıcı

Bu web sitesine kaydolarak, erişerek veya başka bir şekilde kullanarak, aşağıda belirtilen bu Şartlar ve koşullara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Bu web sitesinin kullanımı, bu Şartlar ve koşulların bilgisini ve kabulünü ifade eder. Bazı özel durumlarda, sizden açıkça kabul etmenizi de isteyebiliriz.

3. Elektronik iletişim

Bu web sitesini kullanarak veya bizimle elektronik ortamda iletişim kurarak, web sitemizde veya size e-posta göndererek sizinle elektronik ortamda iletişim kurabileceğimizi kabul ediyor ve onaylıyorsunuz ve size elektronik ortamda sağladığımız tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin yazılı olması gerekliliği dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal gerekliliği karşıladığını kabul ediyorsunuz.

4. Fikri mülkiyet

Web sitesindeki ve web sitesi tarafından görüntülenen veya erişilebilen veriler, bilgiler ve diğer kaynaklardaki tüm telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları bize veya lisans verenlerimize aittir ve kontrol edilmektedir.

4.1 Yaratıcı Ortaklar

Bu web sitesindeki içerik, aksi belirtilmediği sürece Creative Commons – Ticari Olmayan Lisansı kapsamındadır.

5. Üçüncü taraf mülkiyeti

Web sitemiz, diğer tarafların web sitelerine hiper bağlantılar veya diğer referanslar içerebilir. Bu web sitesinden bağlantısı verilen diğer tarafların web sitelerinin içeriğini izlemiyoruz veya incelemiyoruz. Diğer web siteleri tarafından sunulan ürünler veya hizmetler, söz konusu üçüncü tarafların geçerli Şartlar ve Koşullarına tabi olacaktır. Bu web sitelerinde ifade edilen görüşler veya görünen materyaller, bizim tarafımızdan paylaşılmamakta veya onaylanmamaktadır.

Bu sitelerin gizlilik uygulamaları veya içeriklerinden sorumlu olmayacağız. Bu web sitelerinin ve ilgili üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımıyla ilişkili tüm riskleri siz üstlenirsiniz. Kişisel bilgilerinizin üçüncü taraflara ifşa edilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan, her ne şekilde olursa olsun, sorumlu olmayacağız.

6. Sorumlu kullanım

Web sitemizi ziyaret ederek, yalnızca bu Şartlar, bizimle yapılan ek sözleşmeler ve geçerli yasalar, düzenlemeler ve genel kabul görmüş çevrimiçi uygulamalar ve endüstri yönergeleri tarafından amaçlanan amaçlar ve izin verilen şekilde kullanmayı kabul edersiniz. Web sitemizi veya hizmetlerimizi kötü amaçlı bilgisayar yazılımlarından oluşan (veya bunlara bağlı) herhangi bir materyali kullanmak, yayınlamak veya dağıtmak için kullanmamalısınız; web sitemizden toplanan verileri herhangi bir doğrudan pazarlama faaliyeti için kullanmamalı veya web sitemizde veya web sitemizle ilgili olarak herhangi bir sistematik veya otomatik veri toplama faaliyeti yürütmemelisiniz.

Web sitesine zarar veren veya verebilecek, web sitesinin performansını, kullanılabilirliğini veya erişilebilirliğini etkileyen herhangi bir faaliyette bulunmak kesinlikle yasaktır.

7. Fikir sunumu

Bize sunmak istediğiniz kendi fikri mülkiyetiniz olarak kabul edilebilecek hiçbir fikir, buluş, yazarlık eseri veya diğer bilgileri, fikri mülkiyetle ilgili bir anlaşma veya gizlilik anlaşması imzalamadığımız sürece göndermeyin. Bunu bize böyle bir yazılı anlaşma olmadan ifşa ederseniz, içeriğinizi mevcut veya gelecekteki herhangi bir medyada kullanmak, çoğaltmak, depolamak, uyarlamak, yayınlamak, çevirmek ve dağıtmak için bize dünya çapında, geri alınamaz, münhasır olmayan, telifsiz bir lisans vermiş olursunuz.

8. Kullanımın Sonlandırılması

Kendi takdirimize bağlı olarak, web sitesine veya üzerindeki herhangi bir Hizmete erişimi geçici veya kalıcı olarak değiştirebilir veya durdurabiliriz. Web sitesine veya web sitesinde paylaşmış olabileceğiniz herhangi bir içeriğe erişiminizin veya kullanımınızın bu şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulması nedeniyle size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağımızı kabul edersiniz. Katkıda bulunduğunuz veya güvenmeye başladığınız belirli özellikler, ayarlar ve/veya herhangi bir İçerik kalıcı olarak kaybolsa bile herhangi bir tazminat veya başka bir ödeme almaya hak kazanmayacaksınız. Web sitemizdeki herhangi bir erişim kısıtlama önlemini atlatmamalı veya atlamamalı veya atlatmaya veya atlatmaya çalışmamalısınız.

9. Garantiler ve sorumluluk

Bu bölümdeki hiçbir şey, yasa tarafından ima edilen ve sınırlandırılması veya hariç tutulması hukuka aykırı olacak herhangi bir garantiyi sınırlamayacak veya hariç tutmayacaktır. Bu web sitesi ve web sitesindeki tüm içerikler “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır ve yanlışlıklar veya tipografik hatalar içerebilir. İçeriğin kullanılabilirliği, doğruluğu veya eksiksizliği konusunda açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddediyoruz. Şunları garanti etmiyoruz:

 

  • bu web sitesinin veya içeriğimizin ihtiyaçlarınızı karşılayacağını;
  • Bu web sitesi kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız bir şekilde hizmete sunulacaktır.

 

Bu bölümün aşağıdaki hükümleri, uygulanabilir yasa tarafından izin verilen azami ölçüde geçerli olacak ve sorumluluğumuzu sınırlamamızın veya hariç tutmamızın hukuka aykırı veya yasadışı olacağı herhangi bir hususla ilgili sorumluluğumuzu sınırlamayacak veya hariç tutmayacaktır. Hiçbir durumda, sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın web sitemize erişiminizden veya kullanımınızdan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zararlardan (kâr veya gelir kaybı, veri, yazılım veya veritabanı kaybı veya bozulması veya mülk veya veri kaybı veya hasarı dahil) sorumlu olmayacağız.

Herhangi bir ek sözleşmede açıkça aksi belirtilmediği sürece, web sitesi veya web sitesi aracılığıyla pazarlanan veya satılan herhangi bir ürün ve hizmetten kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm zararlar için size karşı azami sorumluluğumuz, sorumluluğu gerektiren yasal işlem biçimine bakılmaksızın (sözleşme, hakkaniyet, ihmal, kasıtlı davranış, haksız fiil veya başka türlü) bu tür ürünleri veya hizmetleri satın almak veya web sitesini kullanmak için bize ödediğiniz toplam fiyatla sınırlı olacaktır. Bu tür bir sınırlama, her tür ve nitelikteki tüm talepleriniz, eylemleriniz ve dava nedenleriniz için toplu olarak geçerli olacaktır.

10. Gizlilik

Web sitemize ve/veya hizmetlerimize erişmek için, kayıt sürecinin bir parçası olarak kendiniz hakkında belirli bilgiler vermeniz gerekebilir. Sağladığınız tüm bilgilerin her zaman doğru, eksiksiz ve güncel olacağını kabul edersiniz.

Herhangi bir gizlilik endişenizi gidermek için bir politika geliştirdik. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Beyanımızı ve Çerez Politikamızı inceleyin .

11. İhracat kısıtlamaları / Yasal uyumluluk

İçeriğin veya web sitesinde satılan ürün veya Hizmetlerin satın alınmasının yasadışı olduğu bölgelerden veya ülkelerden web sitesine erişim yasaktır. Bu web sitesini Türkiye’nin ihracat yasalarını ve yönetmeliklerini ihlal ederek kullanamazsınız.

12. Görev

Bu Şartlar ve koşullar kapsamındaki haklarınızı ve/veya yükümlülüklerinizi, tamamını veya bir kısmını, önceden yazılı onayımız olmadan herhangi bir üçüncü tarafa devredemez, transfer edemez veya alt sözleşme yapamazsınız. Bu Bölümü ihlal eden herhangi bir sözde devir geçersiz ve hükümsüz olacaktır.

13. Bu Şartlar ve Koşulların İhlalleri

Bu Şartlar ve Koşullar kapsamındaki diğer haklarımıza halel gelmeksizin, bu Şartlar ve Koşulları herhangi bir şekilde ihlal etmeniz halinde, web sitesine erişiminizi geçici veya kalıcı olarak askıya almak, internet servis sağlayıcınızla iletişime geçerek web sitesine erişiminizin engellenmesini talep etmek ve/veya size karşı yasal işlem başlatmak dahil olmak üzere ihlali ele almak için uygun gördüğümüz önlemleri alabiliriz.

14. Tazminat

Bu Şartlar ve koşulların ve fikri mülkiyet hakları ve gizlilik hakları dahil olmak üzere geçerli yasaların ihlaliyle ilgili tüm talepler, yükümlülükler, zararlar, kayıplar ve masraflardan bizi tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmememizi sağlamayı kabul edersiniz. Bu tür taleplerle ilgili veya bunlardan kaynaklanan zararlarımızı, kayıplarımızı, maliyetlerimizi ve masraflarımızı derhal bize geri ödeyeceksiniz.

15. Feragat

Bu Şartlar ve Koşullar ile herhangi bir Sözleşmede belirtilen hükümlerden herhangi birinin uygulanmaması veya fesih seçeneğinin kullanılmaması, söz konusu hükümlerden feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak ve bu Şartlar ve Koşulların veya herhangi bir Sözleşmenin veya herhangi bir kısmının geçerliliğini veya bundan sonra her bir hükmü uygulama hakkını etkilemeyecektir.

16. Dil

Bu Şartlar ve Koşullar yalnızca Türkçe olarak yorumlanacak ve açıklanacaktır. Tüm bildirimler ve yazışmalar yalnızca bu dilde yazılacaktır.

17. Tüm sözleşme

Bu Şartlar ve Koşullar, gizlilik bildirimimiz ve çerez politikamızla birlikte , bu web sitesini kullanımınızla ilgili olarak sizin ve Wglobalmedya arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturur.

18. Bu Şartlar ve Koşulların güncellenmesi

Bu Şartlar ve Koşulları zaman zaman güncelleyebiliriz. Değişiklikler veya güncellemeler için bu Şartlar ve Koşulları periyodik olarak kontrol etmek sizin yükümlülüğünüzdür. Bu Şartlar ve Koşulların başında belirtilen tarih, en son revizyon tarihidir. Bu Şartlar ve Koşullardaki değişiklikler, bu değişikliklerin bu web sitesinde yayınlanmasıyla yürürlüğe girecektir. Değişikliklerin veya güncellemelerin yayınlanmasının ardından bu web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu Şartlar ve Koşullara uymayı ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğinizin bildirimi olarak kabul edilecektir.

19. Hukuk Seçimi ve Yargı Yetkisi

Bu Şartlar ve Koşullar Türkiye yasalarına tabi olacaktır. Bu Şartlar ve Koşullarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır. Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir kısmı veya hükmünün bir mahkeme veya başka bir yetkili tarafından geçerli yasa uyarınca geçersiz ve/veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu kısım veya hüküm, bu Şartlar ve Koşulların amacına uygun olacak şekilde izin verilen azami ölçüde değiştirilecek, silinecek ve/veya uygulanacaktır. Diğer hükümler etkilenmeyecektir.

20. İletişim bilgileri

Bu web sitesinin sahibi ve işletmecisi Wglobalmedya’dır.

Bu Şartlar ve Koşullar ile ilgili olarak bizimle aşağıdaki adrese yazarak veya e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz: kliniksaglik@gmail.com

21. İndir

Şartlar ve Koşullarımızı PDF olarak da indirebilirsiniz .