MOTİVAL nedir?

MOTİVAL, akut ağrı ve adet dönemi ağrılarında (primer dismenore) kullanılır. En uzun tedavi süresi 15 gündür.

17.06.2023
MOTİVAL nedir?

MOTİVAL® 100 mg tablet

 

Ağızdan alınır.

 

Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulid içerir.

 

Yardımcı madde(ler): Mikrokristalin selüloz (E460), laktoz monohidrat (sığır sütünden elde edilen), sodyum nişasta glikolat, dokusat sodyum, hidroksipropil selüloz (E463), hidrojene bitkisel yağ, magnezyum stearat (E572).

 

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

 

 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçeteedilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

 

 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktoraveya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

 

 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

 

MOTİVAL nedir?

 

MOTİVAL, sarımsı yuvarlak, bir yüzü çentikli tabletler halindedir. Her tablet, steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) grubundan olan 100 mg nimesulid içerir ve 15 veya 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

 

Tablet içerisinde sığır sütünden elde edilen laktoz monohidrat bulunmaktadır.

 

MOTİVAL, akut ağrı ve adet dönemi ağrılarında (primer dismenore) kullanılır. En uzun tedavi süresi 15 gündür.

 

MOTİVAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler MOTİVAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 

 • MOTİVAL’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlığınız varsa,

 

 • Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sonrası nefes darlığı, nezle, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız,

 

 • MOTİVAL, nimesulide karşı karaciğer toksisitesi reaksiyon hikayeniz varsa,

 

 • Aktif peptik ülser hastası iseniz ya da tekrarlayan ülser hikayeniz veya mide kanamanız varsa,

 

 • Daha önce beyin kanaması geçirdiyseniz veya aktif kanama ve kanama düzensizliği yaşıyorsanız,

 

 • Ciddi pıhtılaşma probleminiz varsa,

 

 • Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa,

 

 • Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa,

 

 • Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

 

 • Hamileliğin son üç aylık döneminde (6. aydan itibaren) iseniz

 

 • Karaciğere zarar veren ilaçlar kullanıyorsanız

 

 • Ateş ve/veya grip benzeri belirtiniz varsa,

 

 • Alkol ve ilaç bağımlısı iseniz kullanmayınız.

 

MOTİVAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 

 • Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız varsa. Böyle bir durumda, doktorunuz en düşük etkili dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olayların ortaya çıkmasına karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir,

 

 • Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise. MOTİVAL tedavisinin başlatılması sırasında ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir,

 

 • Sıvı tutulması veya ödem olursa,

 

 • Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyümeile belirgin hastalığınız varsa,

 

 • İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince barsakta veya kalın barsakta delinme olursa,
 • Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-barsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-barsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız,

 

 • Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz nimesulid verecektir,

 

 • Deri döküntüsü, mukoza bozuklukları veya başka her türlü aşırı duyarlılık belirtisi olursa.

Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir,

 • Nimesulid kullanıyorsanız diğer ağrı kesicileri kullanmamalısınız.

 

 • Hamile kalmayı planlıyorsanız ya da hamile kalma zorluğu yaşıyorsanız veya kısırlık tedavisi görüyorsanız,

 

 • İlaç kullanımı sürecinde ateş ve/veya grip benzeri bulgular gelişirse böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir.

 

 • İlacın karaciğere zarar verici etkisi göz önüne alınarak, risk/yarar oranı her hasta için bireysel olarak değerlendirildikten sonra, nimesulid tedavisine başlanmalıdır. Bu durumda doktorunuz ne yapmanız gerektiği hakkında size bilgi verecektir.

 

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

Hamilelik

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

MOTİVAL, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

 

Gebeliğin geç safhalarında (6.aydan itibaren) MOTİVAL kullanmayınız. Doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

 

Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Bu durum da bebeğinize zarar verebilir.

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

 

MOTİVAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 

MOTİVAL tabletler laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

 

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 

MOTİVAL ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

 

 • Ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç, aspirin (asetilsalisilik asit) gibi,

 

 • Kan sulandırıcı ilaçlar (antikoagulanlar)

 

 • İdrar söktürücüler (diüretikler)

 

 • Lityum içeren ilaçlar

 

 • Metotreksat (kanser tedavisinde kullanılır)

 

 • Hepatotoksik ilaçlar (karaciğere zarar veren ilaçlar)

 

 • Siklosporinler (bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç)

 

 • Diğer steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar

 

 • ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır) kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar MOTİVAL ile etkileşim gösterirler.

 

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bu konu hakkında bilgi veriniz.

 

MOTİVAL nasıl kullanılır?

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde: Günde 2 defa yemeklerden sonra alınır.

 

Kullanım süresi 15 günü geçmemelidir.

 

Uygulama yolu ve metodu:

 

Tabletleri, yeterli miktarda sıvı (bir bardak su) ile yemeklerden sonra alınız.

 

Çocuklarda kullanımı:

 

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla MOTİVAL kullandıysanız:

MOTİVAL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

MOTİVAL’i aşırı dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, uyku hali, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana gelir.

 

Mide kanaması gerçekleşebilir. Nadir olmakla birlikte hipertansiyon, akut böbrek yetmezliği, solunum bozukluğu ve koma ortaya çıkabilir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

 

Olası yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi MOTİVAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 

Aşağıdakilerden biri olursa, MOTİVAL’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

 • Trombosit sayısında azalma, kandaki tüm hücrelerde azalma, ateş, deride iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma ile görülen hastalık

 

 • Baş ağrısı, uyku hali, beyin dokusundaki değişiklikler

 

 • Görme rahatsızlıkları

 

 • Astım ve nefes darlığı

 

 • Karın ağrısı, hazımsızlık, ağız içinde iltihaplanma, kanamaya bağlı katran renkli dışkı, mide kanaması, incebarsağın mideyle birleştiği yerde ülser oluşması ve bağırsak delinmesi, gastrik ülser ve mide delinmesi

 

 • Sarılık, kötüleşen sarılık, safra akışının yavaşlaması

 

 • Deri üzerinde oluşan kızarıklık, egzama, kurdeşen, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme, genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu, Stevens Johnson sendromu, deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık,

 

 • Böbrek yetmezliği, idrar atılımında azalma, böbrek iltihaplanması

 

 • Vücut sıcaklığında düşme

 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 

Not: Bu içerik sadece rehberlik amaçlı olup kişisel ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmamıştır. İçerik, uzman tıbbi tavsiye yerine geçmez 

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.