Marcaine nedir?

Marcaine, vücudunuzun belirli kısımlarını uyuşturmak (anestezi), var olan ağrıyı durdurmak ya da ağrıda hafifleme sağlamak amacıyla kullanılır.

17.06.2023
Marcaine nedir?

Marcaine % 0.5 enjeksiyonluk çözelti

 

Steril

 

Sinir çevresine ve omurilik boşluğuna uygulanır.

 

 • Etkin madde: Her bir flakon 1 mL çözeltide etkin madde olarak 5 mg bupivakain hidroklorür içerir.

 

 • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum hidroksit, enjeksiyonluk su

 

Marcaine nedir?

 • Marcaine bir adet flakon içeren ambalaj içerisinde kullanıma sunulmaktadır.

 

 • Marcaine bir flakonda 20 mL enjeksiyonluk çözelti içerisinde etkin madde olarak 1 mL’de 5 mg bupivakain hidroklorür içerir.

 

 • Marcaine etkin maddesi bupivakain hidroklorür, lokal anestezikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Bupivakain sinir zarı boyunca sodyum iyonlarının geçirgenliğini engelleyerek sinirlerdeki uyarı iletimini geri dönüşümlü olarak durdurur. Benzer etkiler ayrıca beyin ve kalpte uyarı oluşturan hücrelerin zarlarında da görülebilir.

 

 • Marcaine, vücudunuzun belirli kısımlarını uyuşturmak (anestezi), var olan ağrıyı durdurmak ya da ağrıda hafifleme sağlamak amacıyla kullanılır.

 

 • Marcaine, ameliyat esnasında vücudun belirli kısımlarının uyuşturulması ve doğum esnasında ağrının hafifletilmesi amacıyla kullanılabilmektedir.

 

Marcaine’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Bupivakain hidroklorüre veya Marcaine’nin bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjik reaksiyon yaşadıysanız,

 

 • Marcaine’in dahil olduğu ilaç grubundaki diğer lokal anesteziklere (örn. lidokain veya ropivakain) karşı alerjik reaksiyon yaşadıysanız,

 

 • Enjeksiyonun yapılacağı bölgeye yakın bir bölgede deri enfeksiyonunuz (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) varsa,

 

 • Kardiyojenik şok (kalbin vücuda yeterli kan sağlayamadığı durum) durumunuz varsa,

 

 • Hipovolemik şok (dolaşımın birden iflas etmesine [şok; kollaps] yol açan çok düşük kan basıncı) durumunuz varsa,

 

 • Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili problemleriniz varsa,

 

 • Menenjit (beyin zarı iltihabı), polio (çocuk felci) veya spondilit (omur veya omurların iltihabı) gibi beyin veya omurga hastalıklarınız varsa,

 

 • Kafanızın içerisindeki kanamadan (intrakraniyal hemoraji) kaynaklanan şiddetli bir baş ağrınız varsa,

 

 • Omuriliğinizde kansızlıktan kaynaklanan problemleriniz varsa,

 

 • Bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalığınız varsa (septisemi),

 

 • Yakın zamanda travmaya maruz kaldıysanız veya tüberküloz (verem) veya omurga tümörü gibi durumlar sizde teşhis edilmişse.

 

Marcaine’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Kalp, karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa (bu durumlarda doktorunuzun Marcaine için doz ayarlaması yapması gerekebilir),

 

 • Normalden fazla sıvı alımı nedeniyle midenizde şişkinlik varsa,

 

 • Mide tümörünüz varsa,

 

 • Size azalmış kan hacmine sahip olduğunuz söylenmişse (hipovolemi),

 

 • Akciğerlerinizde sıvı varsa.

 

 • Anti-aritmik ilaç kullanan hastalar

 

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

 

Hamilelik

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, derhal doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz, ancak gerekli olması halinde size Marcaine verecektir. Avantajların risklerden daha fazla olduğu düşünülmedikçe erken gebelik döneminde verilmemesi gerekir.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emziriyorsanız size Marcaine verilmeden önce doktorunuza söyleyiniz.

 

Asağıdakilerden biri olursa, Marcaine’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Şiddetli alerjik reaksiyonlar (Seyrek, 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla):

 

Belirtiler aşağıdaki durumların aniden başlamasını içerebilir:

 

 • Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişlik. Bu yutmada zorluğa neden olabilir.

 

 • Şiddetli veya ani el, ayak ve bilek şişliği,

 

 • Nefes almada zorluk,

 

 • Deride şiddetli kaşıntı (kabarıklıklarla birlikte),

 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Marcaine karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

 

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

 

Diğer yan etkiler:

Çok yaygın (10 hastanın en az birinde)

 

 • Sersemlik veya baş dönmesi hissine
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.