Largactil 100 mg nedir? Largactil nedir?

Largactil tedavisi dikkatle uygulanmalıdır.Her tablette: Klorpromazin [kloro-3-(dimetil-amino-3-propil)-10-fenotiazin (klorhidrat şeklinde)]….100 mg

17.06.2023
Largactil 100 mg nedir? Largactil nedir?

LARGACTİL 100 mg Kaplı Tablet

 

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

 

Largactil, vagolitik, sempatikolitik, sedatif ve anti-emetik özellikleri olan nöroleptik bir preparattır.

 

FORMÜLÜ

 

Her tablette: Klorpromazin [kloro-3-(dimetil-amino-3-propil)-10-fenotiazin (klorhidrat şeklinde)]….100 mg

 

Nöropsikiyatride

 

 • Akut psikozlar: Ajitasyon durumları, hipomani ve maniler, delirium nöbetleri, konfüzyonlu sendromlar

 

 • Kronik psikozlar: Şizofrenik durumlar, özellikle paranoid şizofreniler, kronik delirium durumları

 

 • Büyüklerde ve çocuklarda saldırganlık durumları.

 

 • Senil demans sırasındaki eksitasyon durumları.

 

Genel Tıpta

 

 • Çeşitli hastalıklar sırasında görülebilen anksiyete ve ajitasyon durumları.

 

 • Bulantı ve kusmalar, kaşıntılı dermatozlar, infantil nörotoksikozlar.

 

Anestezide

 

 • Hastanın anesteziye hazırlanması, potansiyelize anestezi.

 

 • Şok durumlarının önlenme ve tedavisinde.

 

Doğumda

 

 • Doğum analjezisi.

 

 • Eklampsi.

 

Largactil UYARILAR/

 • Hastada hipertermi görüldüğünde klorpromazin tedavisine son verilmelidir. Hipertermi nöroleptik ilaçlarla tedavi sırasında bildirilen habis sendromun (solukluk, hipertermi, vejetatif sistem bozuklukları) bir belirtisi olabilir.
 • Özellikle tedavinin başında görülen somnolans hali dolayısıyla makine veya otomobil kullanan şahısların dikkatli olması gerekir.

 

 • Tedavi sırasında alkollü içki kullanılmamalıdır.

 

 • Epileptik hastalarda epilepsi eşiğinin azalabilmesi nedeniyle, bu hastalar yakın hekim denetiminde bulunmalıdır.

 

 • Nöroleptik ilaç almaları gereken parkinsonlu hastalarda Largactil dikkatle kullanılabilir.

 

Aşağıdaki durumlar, Largactil tedavisi dikkatle uygulanmalıdır:

 

 • Yaşlı hastalarda. Yaşlı hastalar tedaviye aşırı duyarlı olabilirler. (sedasyon ve hipotansiyon olasılığı)

 

 • Ağır kardiyovasküler bozukluklarda. Bu tür hastalarda hemodinamik değişiklikler, özellikle hipotansiyon olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

 

 • Böbrek ve karaciğer yetmezliğinde. Yetmezlik durumunda kanda ilaç birikimine yol açabilir.

 

 • Uzun süreli tedavilerde belirli aralıklarla göz ve kan muayeneleri yapılmalıdır.

 

YAN ETKİLER

Nörolojik Yan Etkiler

 

 • Sedasyon ya da uyuklama

 

 • Diskinezi durumları:

 

Erken diskinezi durumları (spazmodik tortikolis, okülojirik krizler, trismus) antikolinerjik etkili parkinson ilaçlarıyla yatışır.

 

Ekstrapiramidal sendromlar, antikolinerjik etkili parkinson ilaçlarıyla kısmen yatışır.

 

Bütün nöroleptik uzun süreli ilaç tedavilerinde görülebilen tardif diskineziler antikolinerjik etkili parkinson ilaçlarından etkilenmezler.

 

Vejetatif Yan Etkiler

 

 • Ortostatik hipotansiyon

 

 • Ağız kuruluğu, kabızlık, göz uyumu bozuklukları ve idrar tutulması gibi atropinik yan etkiler.

 

Endokrin ve Metabolik Yan Etkiler

 

 • İmpotans, frijidite,

 

 • Amenore, galaktore, jinekomasti, hiperprolaktinemi.

 

Diğer Yan Etkiler

 

 • Deri pigmentasyonları.

 

 • Gözün ön segmentinde pigment çöküntüleri.

 

 • Çok seyrek olarak lökopeni ve agranülositoz. Uzun süren tedavilerde 3-4 ayda bir kan formülü kontrol edilmelidir.

 

 • Nadir durumlarda ikter olduğu bildirilmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.