Ketavel 1.25 jel yan etkileri nelerdir?

Ketavel eklem, tendon, ligament ve kaslarda travmatik ya da dejeneratif kökenli ağrılı ve inflamasyonlu durumların tedavisinde kullanılır.

17.06.2023
Ketavel 1.25 jel yan etkileri nelerdir?

Pozoloji ve uygulama şekli

 

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

 

KETAVEL, ağrılı ve inflamasyonlu bölgeye günde 2-3 kez sürülebilir.

 

Toplam günlük doz 7.5 g’ı (yaklaşık 14 cm civarında jel) geçmemelidir.

 

Tedavi süresi en fazla 7 gün ile sınırlandırılmalıdır.

 

Uygulama şekli:

 

KETAVEL jel, topikal olarak uygulanır. Hafifçe ovarak jelin tamamen emilmesi sağlanmalıdır.

 

Mukozaya ve göze temasından kaçınılmalıdır.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

 

Jel formunda sistemik etkilerin minimum olmasına rağmen, non-steroidal antiinflamatuvar ilaçların (NSAİİ) sistemik etkileri transdermal geçişe, uygulanan jel miktarına, uygulanan yüzeye, derinin bütünlük derecesine, tedavinin süresine ve tıkayıcı pansuman yapılıp yapılmadığına bağlı olarak ortaya çıkabilir (sindirim sitemi ve böbrekler üzerine etkiler). Bu nedenle özellikle ciddi böbrek yetmezliği veya ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

 

Pediyatrik popülasyon:

 

6 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

 

Geriyatrik popülasyon:

 

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

 

Kontrendikasyonlar

 

Deksketoprofen, ketoprofen veya KETAVEL’in içeriğindeki diğer yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

 

Aspirin ya da diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaç kullanımı sonucu astım, alerjik rinit veya ürtiker gibi duyarlılık belirtileri gösteren hastalarda kontrendikedir.

 

Bronşiyal astımı, tioprofenik asit, fenofibrat veya kozmetiklere bağlı deri alerjisi geçmişi olanlarda kullanılmamalıdır.

 

Eksüdatif dermatoz, egzama, lezyonun türü ne olursa olsun lezyona uğramış deri, yanık, yara, mukoza, göz, anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.

 

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

 

Topikal olarak, özellikle uzun süre kullanılan ürünler hassasiyet ve lokal tahrişe neden olabilir. Olabilecek ışık hassasiyeti veya aşırı hassasiyet olayının önlenmesi için tedavi sırasında ve tedavinin üzerinden iki hafta geçinceye kadar direkt güneş ışığına, UVA’ya, solaryuma maruz kalınmamalıdır.

 

Açık yaralara veya sürekli mevcut cilt lezyonlarına uygulanmamalıdır.

 

Mukoza, göz ve anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.

 

KETAVEL tıkayıcı veya kapayıcı pansumanla uygulanmamalıdır.

 

KETAVEL kullanımından sonra eller iyice yıkanmalıdır.

 

KETAVEL içeriğindeki propilen glikol nedeniyle ciltte iritasyona neden olabilir.

 

KETAVEL’in uygulanmasından sonra deride bir reaksiyon ortaya çıktığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir.

 

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

 

Deksketoprofen, topikal uygulama sonucu sistemik dolaşıma çok az miktarlarda geçtiği için, ilaç ve diğer etkileşimler hemen hemen hiç görülmez.

 

Yan etki riski artabileceğinden, diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 

Özel popülasyonlara ilişkin etkileşim çalışması yapılmamıştır.

 

Gebelik ve laktasyon

 

Genel tavsiye

 

Gebelik Kategorisi C

 

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

 

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonal/fetal gelişim /veveya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir.

 

İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

 

KETAVEL gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

 

Gebelik dönemi

 

Deneysel hayvan çalışmaları ve epidemiyolojik veriler deksketoprofenin embriyo üzerinde toksik bir etkisi olmadığını göstermesine rağmen, non-steroidal antiinflamatuvar ilaçların olası toksik etkileri nedeniyle, KETAVEL’in de gebelikte kullanımı önerilmez.

 

Laktasyon dönemi

 

Deksketoprofenin insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle KETAVEL’in emziren kadınlarda kullanımı önerilmez.

 

Üreme yeteneği / Fertilite

 

Deksketoprofen trometamol ile yapılan hayvan çalışmalarında üreme toksisitesi görülmemiştir.

 

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

 

Araç ve makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

 

Ketavel 1.25 jel yan etkileri nelerdir?

 

Uygulama bölgesinde ikincil olarak gelişebilen lokal deri reaksiyonları bildirilmiştir. Eritema, pruritus, fotosensitizasyon rapor edilmiştir.

 

İstenmeyen yan etkilerin sınıflandırılmasında aşağıdaki sistem kullanılmıştır:

 

Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

 

Deri ve derialtı doku hastalıkları

 

Seyrek: Dermatit (eritem, prurit, inflamasyon)

 

Çok seyrek: Sistemik hipersensitivite reaksiyonları (ürtiker, bronkospazm)

 

Bilinmiyor: Fotosensitivite reaksiyonları (eritem, inflamasyon ve bazı durumlarda hafif vezikülasyon)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.