Dolven şurup nedir – Dolven şurup ne zaman etki eder?

Dolven şurup bedir?..6 ay ve üzerindeki çocuklarda ateşin düşürülmesi amacıyla kısa süreli olarak.Çocukluk çağı romatizmal eklem hastalığı (juvenil artrit) belirtilerinin tedavisi

17.06.2023
Dolven şurup nedir – Dolven şurup ne zaman etki eder?

DOLVEN® 100 mg/5 ml pediatrik şurup

 

Ağız yoluyla alınır.

 

  • Etkin madde: İbuprofen’dir.

 

Her 5 ml’lik ölçek, 100 mg ibuprofen içerir.

 

  • Yardımcı maddeler: Sodyum benzoat, sodyum sakarin, sorbitol, sitrik asit monohidrat, polisorbat 80, Blanose CMC 12M31P, mikrokristalin selüloz, sodyum karboksimetil selüloz, turunç yağı, günbatımı sarısı (E110), kinolin sarısı (E104), saf su.

 

Dolven nedir?

  • DOLVEN, portakal kokulu ve renkli bir şuruptur.

 

  • DOLVEN, 100 ml ve 150 ml’lik bal renkli cam şişeler içinde piyasaya sunulmaktadır.

 

  • DOLVEN’in etkin maddesi olan ibuprofen, NSAİİ olarak adlandırılan non-steroid antiinflamatuvar (steroid olmayan iltihap giderici) bir ilaç sınıfına aittir.

 

  • DOLVEN bu özellikleri dolayısıyla, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 

– 6 ay ve üzerindeki çocuklarda ateşin düşürülmesi amacıyla kısa süreli olarak,

 

– 6 ay ve üzerindeki çocuklarda hafif ve orta derecedeki ağrıların giderilmesi amacıyla kısa süreli olarak,

 

– Çocukluk çağı romatizmal eklem hastalığı (juvenil artrit) belirtilerinin tedavisi.

 

DOLVEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DOLVEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 

– Çocuğunuz ibuprofene veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı aşırı duyarlı (alerjik) ise,

 

– Çocuğunuz daha önceden ibuprofen, aspirin ve diğer NSAİİ’lere karşı, astım, burun iltihabı (rinit) veya kurdeşen (ürtiker) gibi alerjik reaksiyonlar gösterdiyse,

 

– Çocuğunuz sözü edilen bu ilaçlar nedeniyle daha önce mide-bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyse,

 

– Çocuğunuzun tekrarlayan mide-onikiparmak bağırsağı ülserleri, iltihabi bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit, Crohn hastalığı), mide-bağırsak kanaması gibi hastalıkları varsa ya da daha önce tekrarlayan bir şekilde geçirdiyse,

 

– Çocuğunuzun şiddetli kalp yetmezliği (NYHA Sınıf IV) var ise,

 

– İbuprofen kullanırken çocuğunuzda mide-bağırsak kanaması veya yarası (ülserasyon) oluşur

 

– Çocuğunuzda ağır karaciğer yetmezliği var ise,

 

– Çocuğunuzda ağır böbrek yetmezliği (glomerüler filtrasyon<30ml/dk) var ise,

 

– Çocuğunuzda kanamaya eğilim artmış ise (kolay kanamaya neden olan durumlar var ise),

 

– Ayrıca koroner arter bypass cerrahisi (kalp damarlarındaki tıkanıklığın düzeltilmesi ameliyatı) öncesi veya sonrası dönemde DOLVEN kullanılmamalıdır.

 

DOLVEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Kalp-Damar Sistemi ile ilgili riskler

 

– Steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) ölümcül olabilecek pıhtılaşma ile ilgili (KV trombotik) olaylar, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) ve inme riskinde artışa neden olabilir. Bu risk kullanım süresine bağlı olarak artabilir.

 

Kalp-damar hastalığı olan veya kalp-damar hastalık risk faktörlerini taşıyan hastalarda risk daha yüksek olabilir.

 

– DOLVEN, kalbi besleyen damarlardaki tıkanıklığın giderilmesi (koroner arter by-pass) ameliyatı öncesi ağrı tedavisinde kullanılmamalıdır (kontrendikedir).

 

Sindirim Sistemi ile ilgili riskler

 

Steroid olmayan iltihap giderici ilaçlar (NSAİİ) kanama, yara (ülserasyon), mide veya bağırsak delinmesi gibi ölümcül olabilecek sindirim sistemi ile ilgili ciddi istenmeyen etkilere yol açarlar. Bu istenmeyen etkiler herhangi bir zamanda, önceden uyarıcı bir belirti vererek veya vermeksizin ortaya çıkabilirler. Yaşlı hastalar sindirim sistemi ile ilgili ciddi etkiler açısından daha yüksek risk taşımaktadırlar

 

Eğer;

 

– Çocuğunuz astım hastası ise veya daha önce astım geçirdiyse; bronşlarda spazma (akciğere giden hava yollarının kasılıp geçici olarak daralmasına) yol açabilir,

 

– Çocuğunuz önceden mide-onikiparmak bağırsağı ülseri veya başka mide-bağırsakvhastalıkları geçirdiyse; bu tablolarda alevlenme görülebilir,

 

– Çocuğunuzda böbrek hastalığı varsa; böbrek fonksiyonlarının izlenmesi gerekebilir. İbuprofen ve benzeri NSAİİ ilaçları uzun süre kullanan kişilerde böbrek işlevlerinin bozulma riski, kalp yetmezliği ve karaciğer bozukluğu olanlarda, idrar söktürücü (diüretik) ve ADE inhibitörü sınıfı tansiyon ilacı alanlarda ve yaşlılarda yükselmektedir,

 

– Çocuğunuzda karaciğer hastalığı varsa,

 

– Çocuğunuzda kalp hastalığı varsa ya da tansiyonu (kan basıncı) yüksek ise; vücudun çeşitli bölümlerinde su tutulması ve bunun sonucunda şişmeler (ödem) görülebilir,

 

– İbuprofen ve benzeri ilaçlar, özellikle yüksek dozlarda ve uzun süreyle kullanıldıklarında, kalp krizi (miyokard enfarktüsü) veya inme (felç) riskinde küçük bir artış ile ilişkili bulunmuştur. Kalp veya damar hastalıkları olan, daha önce inme geçirmiş olan veya bu gibi durumlar için risk taşıyanlarda (yüksek tansiyon, yüksek kolesterol veya şeker hastalığı olanlar ya da sigara içenlerde) tedavi doktor veya eczacı ile görüşülmelidir.

 

– İbuprofen ve benzeri NSAİİ ilaçlar uzun süreli (süreğen) kullanıldığında, çocuğunuz önceden bu türlü bir hastalık geçirmemiş olsa bile, mide-bağırsak kanalında ülserler, kanama ve delinme oluşabilmektedir. Bu türlü istenmeyen etkilerin ortaya çıkma riski, daha önce böyle bir hastalık geçirmiş olanlarda, yaşlı kişilerde, yüksek ilaç dozlarında ve tedavi süresi uzadıkça artmaktadır.

 

– Çocuğunuzun vücudunda sebepsiz olarak morarmalar, çürümeler ortaya çıkarsa, doktora başvurunuz,

 

– Çocuğunuzda üşüme, titreme ve ateşin birdenbire yükselmesi, halsizlik, baş ağrısı ve kusma, ya da ensesinde katılık hissi ortaya çıkarsa hemen doktora başvurunuz; bir tür beyin zarı iltihabı (aseptik menenjit) belirtileri olabilir.

 

– Çocuğunuzun cildinde kızarıklık, döküntüler belirirse, hemen doktora başvurmalısınız.

 

Diğer NSAİİ ilaçlar ile olduğu gibi, DOLVEN enfeksiyon belirtilerini maskeleyebilir.

 

Çocuğunuzun hastalığının belirtilerinin rahatlamasında etkili olan en düşük dozun, en kısa süreyle kullanılması, ilacın istenmeyen etki olasılığını en aza indirecektir

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Hamileliğin 1. ve 2. üç aylık döneminde, çok gerekli olmadığı sürece ibuprofen kullanılmamalıdır.

 

Hamileliğin son üç ayında kullanılmamalıdır.

 

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme

 

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DOLVEN’in emziren anneler tarafından kullanılması önerilmemektedir.

 

DOLVEN nasıl kullanılır?

DOLVEN’i çocuğunuza ne zaman ve ne şekilde vereceğiniz konusunda doktorunuzun talimatlarını izleyiniz. Eğer emin değilseniz, doktorunuza ya da eczacınıza sormalısınız.

 

Çocuklar

DOLVEN’in olağan günlük dozu bölünmüş dozlar halinde vücut ağırlığı başına 20-30 mg/kg’dır.

 

Bu dozlar, şurup aşağıdaki gibi verilerek sağlanabilir:

 

– 6 ay-1yaş: Günde üç defa 2,5ml(yarım ölçek-çocuğunuzun 7 kg’dan ağır olması koşulu ile)

 

– 1-2 yaş: Günde üç-dört defa 2,5 ml (yarım ölçek)

 

– 3-7 yaş: Günde üç-dört defa 5 ml (bir ölçek)

 

– 8-12 yaş: Günde üç-dört defa 10 ml (iki ölçek)

 

Yetişkinler

Önerilen doz, bölünmüş dozlar halinde günde 1200-1800 mg’dır (günde üç defa 4-6 ölçek).

 

Bazı hastalarda 600-1200 mg/gün dozunda idame edilebilir. Bölünmüş dozlar halinde verilen günlük doz 2400 mg’ı geçmemelidir. Ancak gerektiğinde, doz 3200 mg’a yükseltilebilir.

 

Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DOLVEN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler

olabilir.

 

Aşağıdakilerden herhangi biri olursa, DOLVEN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 

– Ani şiddetli alerjik reaksiyon (anafilaktik reaksiyon). Belirtileri şunları içerebilir: tüm vücuda.yayılabilen kaşıntılı ve kızartılı döküntü, vücut ya da göz etrafında şişme, özellikle ağız ya da boğazın yutmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi. Anafilaktik reaksiyon hayatı tehdit edici olabilir.

 

– Deri reaksiyonları:

 

  • Genellikle ateş, boğaz ağrısı ve bitkinlikle başlayan, daha sonra deride kızarıklık, ağrılı döküntüler ve içi sıvı dolu kabarcıklara, ağız içi ve cinsel organlarda yara oluşmasına neden olan deri reaksiyonu (Stevens-Johnson Sendromu)

 

  • Deri içi sıvı dolu kabarcıklarla deri soyulmaları ve doku kaybı ile seyreden ciddi deri reaksiyonu (toksik epidermal nekroliz)

 

  • Genellikle kol ve bacaklarda, simetrik, kızarık ve kabartılı, yamayı andıran döküntüler oluşmasına neden olan deri reaksiyonu (eritema multiforme)

 

– Yutkunmayı ve nefes almayı zorlaştıracak şekilde yüzün, dilin ve boğazın şişmesi (anjiyoödem)

 

– DRESS sendromu olarak bilinen şiddetli bir cilt reaksiyonu ortaya çıkabilir. DRESS’in semptomları şunlardır: döküntü, ateş, lenf düğümlerinin şişmesi ve eozinofillerin (bir çeşit beyaz kan hücresi) artışı

 

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri çocuğunuzda mevcut ise, çocuğunuzun DOLVEN’ e karşı ciddi alerjisi var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya çocuğunuzun hastaneye yatırılmasına gerek olabilir

 

Yaygın

 

– Baş ağrısı, baş dönmesi

 

– Hazımsızlık, ishal, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık, kanamaya bağlı katran renkli, kötü kokulu dışkı (melena), mide ve bağırsakta kanama, kan veya kahve telvesi gibi kusma (hematemez)

 

– Döküntü

 

– Yorgunluk

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.