DNA Nedir?

DNA, deoksiriboz nükleik asit anlamına gelir. Canlıların ve birçok virüsün gelişimi, işlevi, büyümesi ve üremesi için gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir moleküldür.

04.12.2023
DNA Nedir?

DNA ve RNA, nükleik asitlerdir. Proteinler, yağlar ve kompleks karbonhidratlar (polisakkaritler) ile birlikte, nükleik asitler, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli olan dört temel makromolekül türünden biridir.

 

DNA, nükleotit olarak adlandırılan basit birimlerden oluşan iki uzun polimerden oluşur. Her nükleotit, bir şeker, bir fosfat ve bir bazdan oluşur.

 

Bazlar, sitozin ©, guanin (G), adenin (A) veya timin (T) olabilir. Nükleotitler, bir nükleotitin şekeri ile bir sonrakinin fosfatı arasındaki kovalent bağlarla birbirine bağlanır.

 

Bu, şeker-fosfat omurgasını oluşturur. DNA’nın iki ipliği, hidrojen bağları ile birbirine bağlanan baz çiftleri ile birlikte bir çift sarmal oluşturur.

 

A ile T ve C ile G arasında baz eşleşmesi kuralları vardır. DNA’nın omurgası boyunca bu bazların oluşturduğu dizi, genetik bilgiyi kodlar.

 

DNA’daki bilgi, transkripsiyon adı verilen bir süreçte RNA’ya kopyalanır. RNA, DNA’ya benzer bir yapıya sahip başka bir nükleik asittir. RNA’da timin yerine urasil (U) vardır.

 

Transkripsiyon sırasında, DNA bazları RNA bazları ile değiştirilir. Bu RNA iplikleri, translasyon adı verilen bir süreçte proteinlerin amino asit dizisini belirler.

 

Bu süreçte, genetik kod aracılığıyla DNA’daki bilgi okunur.

 

Hücrelerde DNA, kromozom olarak adlandırılan yapıların içinde yer alır. Hücre bölünmesinden önce kromozomlar eşlenir, bu sırada DNA ikileşmesi gerçekleşir.

 

Ökaryot canlılarda (hayvan, bitki, mantar ve protistalar gibi) DNA hücre çekirdeği içinde bulunurken, prokaryot canlılarda (bakteri ve arkeler gibi) DNA hücre sitoplazmasında yer alır.

 

DNA, insanlar ve diğer canlılar için çok önemli bir moleküldür. DNA, kalıtım materyalimizi ve genlerimizi içerir. Genler, bizi eşsiz kılan şeylerdir.

 

DNA, aynı zamanda birçok hastalığın, özellikle genetik hastalıkların nedenini ve tedavisini anlamamıza yardımcı olur.

 

DNA, biyoteknoloji, kriminalistik, tıp ve evrimsel biyoloji gibi birçok bilim dalında da kullanılır.

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.