Ciprasid 750 mg ne ise yarar?

CİPRASİD, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır.

17.06.2023
Ciprasid 750 mg ne ise yarar?

CİPRASİD 750 mg Film Tablet

 

Etkin madde: Bir film kaplı tablet 750 mg siprofloksasin eşdeğeri 873 mg siprofloksasin hidroklorür monohidrat içerir.

 

Yardımcı maddeler:

 

Film kaplı tablet

 

Beyaz renkli, oblong, bir yüzü çentikli film tablet. Tablet iki eşit parçaya bölünebilir.

 

Ciprasid 750 mg nedir?

 

CİPRASİD dahil florokinolonlar, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda alternatif tedavi seçeneklerinin varlı ğ ında, ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır.

 

Buna ilave olarak üriner enfeksiyonlarda antibiyogramla duyarlılık kanıtlanması gerekmektedir.

 

Bu endikasyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir.

 

Antibakteriyel ilaçların doğru kullanımıyla ilgili resmi kılavuzlar göz önünde tutulmalıdır. CİPRASİD, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır.

 

CİPRASİD 750 mg film tablet, aşağıdaki endikasyonların tedavisinde endikedir.

 

Tedaviye başlamadan önce siprofloksasine direnç ile ilgili mevcut bilgiler üzerinde özellikle durulmalıdır. Antibakteriyel ajanların uygun kullanımı ile ilgili resmi kılavuzlar göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Yetişkinler:

 

– Gram-negatif bakterilere bağlı alt solunum yolu enfeksiyonları

 

– Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmeleri

 

– Kistik fibröz veya bronşektazide bronko-pulmoner enfeksiyonlar

 

– Pnömoni

 

– Kronik süpüratif otitis media

 

– Özellikle Gram-negatif bakterilere bağlı olduğunda kronik sinüzitin akut alevlenmeleri

 

– İdrar yolu enfeksiyonları

 

– Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları

 

– Komplike idrar yolu enfeksiyonları

 

– Piyelonefrit

 

– Genital sistem enfeksiyonları

 

– Duyarlı Neisseria gonorrhoeae’ye bağlı gonokokal üretrit ve servisit

 

– Duyarlı Neisseria gonorrhoeae’ye bağlı olgular dahil pelvik inflamatuar hastalık

 

– Prostatit

 

  • Gastrointestinal kanal enfeksiyonları (örn. seyahat diyaresi)

 

  • İntra-abdominal enfeksiyonlar

 

  • Gram-negatif bakterilerden ileri gelen deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

 

  • Malign otitis externa (Bkz. Bölüm 4.4)

 

  • Kemik ve eklem enfeksiyonları

 

  • Neisseria meningitidis ‘e bağlı invaziv enfeksiyonların 18 yaş üzeri profilaksisi

 

  • Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

 

Siprofloksasin, bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen nötropenik ateş hastaların tedavisinde de kombinasyon tedavisinde kullanılabilir.

 

Çocuklar ve ergenler:

 

  • Pseudomonas aeruginosa ‘dan ileri gelen kistik fibrözde bronko-pulmoner enfeksiyonlar (klinik çalışmaların yapıldığı yaş aralığı: 5-17 yaş)

 

  • Komplike idrar yolları enfeksiyonları ve piyelonefrit, etken hassasiyeti gösterilmesi durumunda diğer alternatifler uygun olmadığında, (klinik çalışmaların yapıldığı yaş aralığı: 1-17 yaş)

 

  • Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

 

Siprofloksasin, gerekli görülmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

 

Tedavi, sadece çocuklarda ve ergenlerde kistik fibröz ve/veya şiddetli enfeksiyon tedavisinde deneyimli hekimler tarafından başlatılmalıdır.

 

Uygulama şekli

 

Dozaj endikasyona, enfeksiyonun şiddetine ve yerine, neden olan organizmaların siprofloksasine duyarlılığına, hastaların böbrek fonksiyonlarına ve çocuklar ile ergenlerde vücut ağırlığına göre belirlenir.

Tedavi süresi, hastalığın şiddeti ile klinik ve bakteriyolojik seyre dayanır.

 

Bazı bakterilerin (örn. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter veya Staphylococci) neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde, daha yüksek siprofloksasin dozları ve diğer uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulama gerekli olabilir.

 

Bazı enfeksiyonların (örn. pelvik inflamatuar hastalık, intra-abdominal enfeksiyonlar, nötropenik hastalardaki enfeksiyonlar ve kemik ile eklem enfeksiyonları) tedavisi de, dahil olan patojenlere bağlı olarak diğer uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulama gerektirebilir.

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.