BMI nasıl hesaplanır?

BMI, bir kişinin kilo ve boyuna göre şişmanlık veya zayıflık derecesini ölçer. Ayrıca kişinin vücudundaki doku kütlesi hakkında da bilgi sağlayabilir.

15.04.2024
BMI nasıl hesaplanır?

BMI hesaplamasının sonuçları, bir kişinin obez mi, fazla kilolu mu, ortalama kilolu mu yoksa zayıf mı olduğunu belirler. BMI aralıkları bazen çok zayıf veya ciddi derecede obez gibi alt gruplara ayrılır. Bu BMI aralıkları bölge ve yaş gibi faktörlere göre değişir.

Obezite veya yetersiz beslenmenin kişinin sağlığı üzerinde ciddi sonuçları olabilir. Ve BMI, sağlıklı vücut ağırlığının mükemmel olmayan bir göstergesi olsa da, ek testlerin veya önlemlerin gerekli olup olmadığının belirlenmesinde yararlı bir göstergedir. BMI sınıflandırmaları ve hesaplamaları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

Yetişkin BMI tablosu

Bu vücut ağırlığı sınıflandırması Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından önerilmektedir. Yetişkinler (18+) için BMI değerlerine dayanmaktadır.

Kategori

BMI aralığı – kg/m2

Şiddetli İncelik

< 16

Orta İncelik

16 – 17

Hafif İncelik

17 – 18,5

Normal

18,5 – 25

Kilolu

25 – 30

Obez Sınıf I

30 – 35

Obez Sınıf II

35 – 40

Obez Sınıf III

> 40

Yetişkin BMI çizelgeleri

Bu grafik, Dünya Sağlık Örgütü’nün istatistiklerine dayanan farklı BMI sınıflandırmalarını göstermektedir. Düz çizgiler ana alt bölümleri gösterirken kesikli çizgiler küçük alt bölümleri temsil eder.

bmi.png.webp

2-20 yaş arası çocuklar ve gençler için BMI tablosu

CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri), iki ila yirmi yaş arası çocuk ve ergenlerin sağlığını değerlendirmek için BMI kullanılmasını önerir.

Kategori

Yüzdelik Aralık

Düşük kilolu

<%5

Sağlıklı kilo

%5 – %85

Aşırı kilo riski var

%85 – %95

Kilolu

>%95

2-20 yaş arası çocuklar ve gençler için BMI tablosu

CDC, yaş yüzdelik büyümesine ilişkin BMI’daki artışı gösteren grafikler oluşturdu.

Fazla kilolu olmanın risk faktörleri

Obezite önemli sağlık sorunları olasılığını artırır ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri aşağıdaki risk faktörlerini listelemektedir:

 • Artan LDL kolesterol (“kötü kolesterol”) seviyeleri, düşük HDL kolesterol (“iyi kolesterol”) seviyeleri ve daha yüksek trigliserit seviyeleri;
 • Yüksek Kan basıncı;
 • Tip II diyabet;
 • Koroner arter hastalığı (CAD);
 • Safra kesesi disfonksiyonu;
 • Felç;
 • Solunum sorunları ve uyku apnesi;
 • Osteoartrit (eklem kıkırdağının tahrip edilmesinden kaynaklanan bir eklem hastalığı);
 • Genel yaşam kalitesinin kötü olması;
 • Belirli kanser türleri (endometriyal, kolon, meme, karaciğer, safra kesesi, böbrek vb.);
 • Klinik depresyon, anksiyete ve diğerleri gibi zihinsel bozukluklar;
 • Vücut ağrıları ve ağrılarının yanı sıra fiziksel sorumlulukları yerine getirmede zorluk;
 • Sağlıklı BMI’ye sahip bireylerle karşılaştırıldığında, çok daha yüksek BMI’ye sahip kişiler önemli ölçüde daha yüksek bir ölüm şansı göstermektedir.

Aşırı kilolu olmanın vücut üzerinde çeşitli olumsuz ve bazen yıkıcı etkileri olabilir. Bu nedenle BMI skorunun sağlıklı kiloyu gösteren 25 kg/m²’nin altında olması önemlidir. Ancak daha iyi sağlığı korumak için herhangi bir yaşam tarzı değişikliğinin gerekli olup olmadığını belirlemek için bir doktora danışmanız önerilir.

Düşük kilolu olmanın riskleri

Düşük kilolu olmakla ilişkili risk faktörleri şunları içerir:

 • Yetersiz beslenme, anemi ve vitamin eksikliği, kan taşıma kapasitesinin azalmasından sorumlu olan önemli sorunlardır;
 • Kemik kütlesi kaybı ve kırık olasılığının artmasıyla karakterize edilen osteoporotik durumlar;
 • Bağışıklık sistemi fonksiyon bozukluğu;
 • Özellikle ergenlerde ve çocuklarda büyüme ve gelişim sorunları;
 • Ameliyat sonrası bazı komplikasyonlar;
 • Kadınlarda hormon dengesizlikleri nedeniyle üreme sağlığı sorunları yaşanabilir ve bu durum adet döngülerinin kesintiye uğramasına neden olabilir. Aşırı kilolu veya obez kadınların hamileliğin ilk üç ayında düşük yapma olasılığı daha yüksektir;
 • Nispeten daha yüksek bir ölüm oranı.

Kilo kaybı, anoreksiya nervozada görüldüğü gibi altta yatan daha ciddi bir hastalığın veya riskleriyle birlikte hastalığın göstergesi olabilir. Sizin veya tanıdıklarınızın belirsiz nedenlerden dolayı kilo sorunu yaşadığından şüpheleniyorsanız bir doktora danışın.

BMI Sınırlamaları

Sağlıklı vücut ağırlığının güvenilir bir göstergesi olarak yaygın şekilde kullanılmasına rağmen, vücut kitle indeksinin (BMI) bazı sınırlamaları vardır. Bunlar arasında tüm vücut makyajının dikkate alınmaması da yer alıyor.

Vücut tiplerinin çeşitliliği ve yağ, kas ve kemik kütlesinin dağılımı, BMI’ın diğer göstergelerle birlikte kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.

Yetişkinlerde:

Çevrimiçi hesap makineleri, boy ve kiloya dayalı olarak genel bir BMI tahmini sağlar, ancak doğruluğunu etkileyebilecek belirli faktörleri hesaba katmazlar. BMI, kastan alınan ağırlık ile yağdan alınan ağırlık arasında ayrım yapmaz, dolayısıyla vücut yağının doğrudan bir ölçüsü değildir.

Ayrıca yaş, cinsiyet, kas kütlesi, egzersiz düzeyi ve diğerleri gibi çeşitli faktörler BMI ölçümlerini ve yorumlarını etkileyebilir.

Hayatının büyük bir bölümünde oturan veya yatan pasif yaşlı bir kişiyi örnek alalım. Önemli ölçüde yağ fazlalığı var ama genel olarak fazla kilolu değil.

Objektif sağlık açısından bu kişi göreceli olarak sağlıklı olmayabilir ancak BMI açısından normal olabilir.

Güçlü kaslara sahip vücut geliştiriciler için ise durum tam tersidir. Kas yağdan daha ağırdır ancak daha az hacim kaplar. BMI ile ilgili olarak, birçok vücut geliştirmeci ya normal kilonun üst sınırına yakın olabilir ya da aşırı kilolu olarak kabul edilebilir.

Aynı zamanda sağlıkları da mükemmel olacak. Bir kişi daha düzgün görünse de sağlam bir vücut kütlesiyle daha kilolu olabilir.

CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) verileri şunları göstermektedir:

 • Aynı BMI düzeyinde kadınların vücut yağı erkeklere göre daha fazladır;
 • Yaşlı insanlar aynı BMI’ya sahip genç insanlara göre daha fazla vücut yağına sahip olma eğilimindedir;
 • Yoğun antrenman yapan sporcuların önemli kas kütlesi nedeniyle daha yüksek BMI’ları olabilir.

Ergenlerde ve çocuklarda:

Yetişkinlerde BMI’nin etkinliğini sınırlamaktan sorumlu olan aynı değişkenler ergenler ve hatta çocuklar için de geçerlidir. Boy ve cinsel gelişim düzeyi BMI ve vücut yağ yüzdesini etkileyebilir.

Obez çocuklarda BMI aşırı vücut yağının aşırı kilolu çocuklara göre daha güçlü bir göstergesidir. BMI’ları yüksek yağ veya yağsız kütleden (su, organlar, kas vb. gibi yağ dışındaki tüm vücut bileşenleri) kaynaklanabilir. Zayıf çocuklarda BMI’daki farklılık yağsız kütleden de kaynaklanıyor olabilir.

Genel nüfus için BMI, zayıf, aşırı kilolu veya obez olmakla ilişkili potansiyel sağlık riskleri için yararlı bir gösterge olabilir. Bununla birlikte, sınırlamaları nedeniyle BMI, bireyin sağlığını ve vücut ağırlığını değerlendirmek için çeşitli araçlardan biri olarak, her zaman diğer değerlendirmeler ve kişiselleştirilmiş sağlık değerlendirmeleriyle birlikte kullanılmalıdır.

BMI Formülü

Aşağıda Uluslararası Birim Sisteminde (SI) ve Amerika Birleşik Devletleri Genel Sisteminde (USC) BMI’yi hesaplamak için kullanılan denklemler bulunmaktadır. Örnek olarak 1,70 boyunda ve 160 kilo ağırlığındaki bir kişiyi kullanıyorlar.

Düşünce Endeksi

Ponderal Endeksi (PI), bir kişinin şişmanlığını kilo ve boyla orantılı olarak inceler. BMI ile Ponderal İndeks arasındaki temel fark, Ponderal İndeks formülünün (aşağıda) ölçümleri kareye değil küpün içine yerleştirmesidir.

Her ne kadar BMI büyük popülasyonları incelerken faydalı bir araç olsa da bireylerde zayıflık veya obezitenin belirlenmesinde güvenilir değildir. PI çok kısa veya uzun boylu kişilerde kullanıldığında daha güvenilirdir. BMI’nin, aşırı kilo ve boy ölçümleri olan kişilerde alışılmadık derecede yüksek veya düşük miktarda vücut yağını tanımlama olasılığı daha yüksektir.

Aşağıda bir kişinin Ponderal Endeksi’ni hesaplamak için kullanılan denklem bulunmaktadır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.