Otolog kök hücre naklinin uygulandığı hastalıklar

Bu tip nakilde, hastalığınız düzeldikten sonra kendi kök hücreleriniz toplanır. Kök hücre hücreleriniz kemik iliğinizden ya da kanınızdan alınarak ayrıştırılır ve daha sonra dondurulur. Yüksek doz ilaç ve ışın tedavisi gördükten sonra bu hücreler tekrar vücut ısısına döndürülerek size geri verilir. 

14.11.2021
Otolog kök hücre naklinin uygulandığı hastalıklar

Otolog kök hücre naklinin bir avantajı kendi hücrelerinizin kullanılmasıdır. Bu da bağışıklık sisteminizin verilen hücreleri reddetmeyeceği veya verilen hücrelerin vücudunuza saldırmayacağı için daha az problem yaşanır.

Olası bir dezavantaj ise kök hücreler alınırken kanser hücrelerinin de alınıp daha sonra vücudunuza geri verilmesidir. Bunu önlemek için size hastalığını yenecek ilaçlar verilir.

Bu tür nakil başlıca bazı lösemi(kan kanserleri) ve lenfomalarla (lenf bezi kanseri) multipl miyelomun (kemik iliği kanseri) tedavisinde uygulanır.

Otolog kök hücre naklinin uygulandığı hastalıklar;

· Multipl miyelom

· Non-Hodgkin lenfoma

· Hodgkin hastalığı

· Akut miyeloid lösemi

· Otoimmune hastalıklar (sistemik lupus eritematozus, sistemik skleroz) 

· Amiloidoz

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ NEDİR?

Hasta ile doku grupları uyumu olan kardeş veya kardeş dışı vericilerden alınan kök hücreler verilir. Verici çoğu kez ailenin bir üyesidir. Bu da genellikle kardeşlerden biridir.

Ailenizde uygun bir kişi yoksa kök hücre bankası aracılığıyla başka biri de verici olabilir. Buna akraba dışı uygun verici nakli denilir. Yeni doğan bebeklerin plasentasından ve göbek kordonundan alınan kan allojenik nakil için yeni bir kök hücre kaynağıdır.

Kordon kanı olarak adlandırılan bu kan örneğinde yüksek sayıda kök hücre bulunur. Ancak kordon kanındaki kök hücre sayısı iri erişkinler için genellikle yeterli olmaz, bu nedenle kordon kanı daha çok ufak erişkinler ve çocuklar için kullanılabilir.

Allojenik kök hücre naklinin avantajı verici kök hücrelerinin kendi bağışıklık hücrelerini oluşturmasıdır, bu da yüksek doz tedavi sonrası geride kalabilecek kanser hücrelerinin yok edilmesine yardımcı olur. Sağlıklı vericilerden alınan kök hücreler de kanser hücresi içermezler.

Yine de, allogenik kök hücre nakillerinin birçok olası çekinceleri mevcuttur. Vericiden alınan bağışıklık hücrelerinin hastanın vücuduna saldırabilmesidir. Bu duruma graft-versus-host (verici dokunun alıcıya karşı reaksiyonu) hastalığı denir.

Ayrıca vericiler nakilden önce test edilseler bile, verici hücrelerden gelebilecek bazı enfeksiyonlar açısından çok küçük bir risk mevcuttur.  Daha yüksek olan risk ise sizde zaten bulunan veya bağışıklık sisteminizin baskılanması nedeniyle oluşabilecek enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar genellikle allojenik nakilden sonra su yüzüne çıkarlar, çünkü bağışıklık sisteminiz bağışıklığı baskılayan ilaçlar tarafından kontrol altına alınmıştır (baskılanmıştır). Bu enfeksiyonlar ciddi sorunlara, hata ölüme bile yol açabilirler.

Allogenik nakil en çok bazı lösemi ile lenfoma türlerinde ve miyelodisplazi gibi diğer kemik iliği hastalıklarında uygulanır. Singeneik kök hücre nakli; Bu özel bir tür allojeneik nakildir, çünkü verici doku tipinin alıcıyla aynı olduğu tek yumurta ikizidir.

Allojeneik HKHT yapılan bazı hastalıklar

– Akut miyeloid lösemi

– Akut lenfoblastik lösemi

– Kronik miyelositer lösemi

– Kronik lenfositer lösemi

–  Miyeloproliferatif hastalıklar

–  Miyelodisplastik sendrom

– Multipl miyelom

– Non-Hodgkin lenfoma

– Hodgkin hastalığı

–  Aplastik anemi

–  Saf alyuvar aplazisi

–  Paroksismal noktürnal hemoglobinüri

–  Fankoni aplastik anemisi

–  Talasemi majör

– Orak hücre anemisi

–  Şiddetli kombine immün yetmezlik

– Wiskott-Aldrich sendromu

–  Hemofagositik lenfohistiyositoz

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.